Tematyka six sigma to bardzo istotny fragment budowy współczesnej firmy

Jednym z niezwykle istotnych warunków, które trzeba brać pod uwagę podczas kierowania przedsiębiorstwem, jest tak zwane zarządzanie jakością. W skład tego zjawiska wchodzi między innymi kontrola jakości. Jest to sformułowanie nagminnie stosowane, często można je również usłyszeć w kręgach biznesmenów. Chodzi w pierwszej kolejności o to, by jakość była na jak najwyższym poziomie, lecz także by nie brała się ona niejako sama z siebie. Do tego celu wdraża się rozmaite metody i techniki, a więc działa się, by osiągnąć maksymalny poziom jakości. Lean manufacturing jest jedną z metod pozwalających na skuteczne zarządzanie produkcją.
szkolenia
Autor: Matt Buck
Źródło: http://www.flickr.com

Jednym z niezwykle istotnych warunków, które trzeba brać pod uwagę podczas kierowania przedsiębiorstwem, jest tak zwane zarządzanie jakością. W skład tego zjawiska wchodzi między innymi kontrola jakości. Jest to sformułowanie nagminnie stosowane, często można je również usłyszeć w kręgach biznesmenów. Chodzi w pierwszej kolejności o to, by jakość była na jak najwyższym poziomie, lecz także by nie brała się ona niejako sama z siebie. Do tego celu wdraża się rozmaite metody i techniki, a więc działa się, by osiągnąć maksymalny poziom jakości. Lean manufacturing jest jedną z metod pozwalających na skuteczne zarządzanie produkcją.

Firmy pogłębiające wiedzę w prezentowanej tematyce nie tylko poprawią jakość sporządzanych przez siebie produktów, lecz również będą rozsądnie wykorzystywać zasoby a także gwarantować swoim odbiorcom terminową dostawę.
szkolenie

Jaki jest plan kursów dotyczących tego rodzaju zagadnienia? Aby umożliwić wzrost jakości oraz wdrożyć lepszą funkcjonalność wszystkich procesów mamy dziś możliwość skorzystania ze znakomitych szkoleń, które nam to umożliwiają. Te szkolenia to szkolenia six sigma. Taki rodzaj szkoleń daje możliwość wyższy standard zarządzania jakością. Główne struktury, o jakich mówi się przy szkoleniach six sigma to Klient, Proces i Pracownik. Wprowadzenie zarządzania jakością za pomocą tym szkoleniom, z utrzymaniem całej filozofii oraz idei przyświecającej tego rodzaju działaniom ma na celu właśnie skoncentrowanie się na tych trzech głównych elementach. Bazując na tych trzech składowych buduje się całą metodologię funkcjonowania wszystkich szczebli korporacji.

Klient określa jakość. To od niego należy zacząć badanie potrzeb. Zarządzanie jakością polega na przeprowadzaniu działań w firmie w taki sposób, żeby połączyć jak najlepszą jakość ze zmniejszonymi kosztami. Łączy się to ze stałym ulepszaniem procesów w produkcji, zachęcaniem zatrudnionych ludzi i zestawem pozostałych czynników mających wpływ na poziom produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny pracownik, który jest obeznany z rynkiem i odznacza się kreatywnością. O ile wymagania wymienione może spełnić duża liczba osób, o tyle znalezienie pracownika nadającego się do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem.

Nie jest bowiem wykonalne efektywne kontrolowanie wszelkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W tego rodzaju okolicznościach świetnie sprawdzają się metody… statystyczne. Jak się bowiem okazuje, wszystkie aspekty powodujące pogorszenie jakości w firmie, wyłączając błędy ludzkie można skutecznie przewidzieć i usunąć. Profesjonaliści w dziedzinie zarządzania jakością opracowali system zarządzania jakości, polegający na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma.

Wartość sigma pokazuje liczbę możliwych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do ograniczenia tego czynnika – http://abk.pl/oferta/six-sigma/six-sigma-green-belt/. Specjaliści od zarządzania dużych przedsiębiorstw i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania źródeł obniżenia jakości, oraz uczy ich usuwania. Szkolenie to ma kilka stopni i za każdym razem kończy się otrzymaniem przez uczestnika właściwego certyfikatu.
szkolenia
Autor: AFGE
Źródło: http://www.flickr.com

Każda firma powinna poznać potrzeby swoich klientów. Cała filozofia funkcjonowania przedsiębiorstwa według six sigma opiera się na tym, aby zaczynając od klienta poprzez kolektywne działanie wszystkich działów ograniczać wszelkie straty lub defekty. Szkolenia six sigma dają możliwość nie tylko poznać teoretyczne podstawy, bez których nie uda nam się odnieść sukcesu, ale również zapoznać się z niezbędnymi narzędziami, konkretnymi metodami realnego wdrażania całego systemu, bazując przy tym na konkretnych wynikach badań, za pomocą których będziemy mogli dokładnie ocenić momenty, które wymagają usprawnienia. Wprowadzenie odpowiedniej metody funkcjonowania firmy oraz utrzymanie permanentnej fazy rozwojowej, popartej niezbędnymi narzędziami, za pomocą których będziemy mieli możliwość otrzymania konkretne i wymierne wyniki, otwiera każdemu przedsiębiorcy drzwi do sprawnego i realnego uzyskania dużo lepszych wyników sprzedażowych oraz do sporych oszczędności.