Normy w firmach powinny być zawsze przestrzegane!

Jednym z określeń z którym można się często spotkać w ostatnim czasie, jest certyfikacja. Wiąże się ono bezpośrednio z nadawaniem certyfikatów produktom przez określone instytucje. Powszechnie znane skróty nazw instytucji to ISO, GMP oraz TCO. Nadanie konkretnemu produktowi certyfikatu jest gwarancją jego bezpieczeństwa oraz spełniania przez niego wielu wymagań.Wymagania te reguluje także prawo. Z terminem certyfikacji łączy się wiele innych, jak na przykład ISO 13485, czyli symbol jednego z certyfikatów.
bezpieczeństwo
Autor: cleong
Źródło: http://www.flickr.com

Jednym z określeń z którym można się często spotkać w ostatnim czasie, jest certyfikacja. Wiąże się ono bezpośrednio z nadawaniem certyfikatów produktom przez określone instytucje. Powszechnie znane skróty nazw instytucji to ISO, GMP oraz TCO. Nadanie konkretnemu produktowi certyfikatu jest gwarancją jego bezpieczeństwa oraz spełniania przez niego wielu wymagań.Wymagania te reguluje także prawo. Z terminem certyfikacji łączy się wiele innych, jak na przykład ISO 13485, czyli symbol jednego z certyfikatów.

Po dołączeniu Polski do Unii Europejskiej zaadaptowano także jej regulacje dotyczące certyfikacji. Jednym z najbardziej istotnych pojęć z tym związanych jest oznakowanie CE (ważny link), traktujące o kwestii bezpieczeństwa, eliminowania chorób oraz ekologii. Gdy pod uawgę bierzemy badania metalograficzne (kontynuuj) oraz związane z nimi możliwości, warto przyznać dokładność ich wykonywania naszym profesjonalistom. Wieloletnie starania o uzyskiwanie jak najlepszych wyników, pełen profesjonalizm i niekwestionowane zaangażowanie ekspertów to połączenie rewelacyjne. Ich dostępność jest także godna rekomendacji, co zgodnie przyznają klienci.

Najniższe ceny oraz różnorodna baza ofert przyciągają uwagę szczególnie. Niejednokrotnie dyskutowanym w ostatnich latach aspektem jest kwestia rodzajów rolnictwa. Coraz większą popularność zdobywa tak zwane rolnictwo ekologiczne, które oparte jest na naturalnych sposobach uprawy. Podobnie jak ekologiczna hodowla zwierząt, ten rodzaj rolnictwa jest odpowiedzią na stosowanie metod chemicznych i niezgodnych z naturą. Innym tematem, równieżzwiązanym z szeroko pojętą ekologią, a podejmowanym bardzo często jest kwestia źródeł energii.

Tak zwane odnawialne źródła energii (http://www.tuv.com/) chwalone są ze względu na ich nieszkodliwość dla przyrody. Do tego typu źródeł należy między innymi wiatr oraz woda. W celu uzyskiwania tego rodzaju energii buduje się elektrownie wodne, wiatrowe i inne. Przyjęte od lat sposoby pozyskiwania energii, najczęściej w wyniku spalania, tworzą poważne zagrożenie dla czystości środowiska naturalnego. W kontroli jakości ogromnie istotnym aspektem jest eliminacja uchybień.

W tym aspekcie dobrze jest brać pod uwagę czynnik nazywany six sigma. Określa on możliwą liczbę błędów, które mogą wystąpić. Szkolenie six sigma (http://www.tuv.com/akademia-polska/pl/produkty_uslugi_6_1.html) może udzielić odpowiedzi na sporo pytań nurtujących właścicieli firm i specjalistów zajmujących się zarządzaniem jakością. Tego rodzaju szkoleń na terenie kraju odbywa się bardzo dużo, choć trzeba dodać, że zwykle instytucje tego typu zlokalizowane są w dużych polskich miastach. Czynnik ten jest ogromnie istotny, pozwala bowiem na uniknięcie uchybień, nie tylko na wyeliminowanie już obecnych.

W związku z tą kwestią na uwagę zainteresowanych zasługują również szkolenia Lean Manufacturing (pod tym linkiem zobaczysz ofertę), w skład jakich wchodzi również szkolenie w zakresie zasady six sigma.
norma
Autor: Cory M. Grenier
Źródło: http://www.flickr.com

Różnorodne fabryki i pozostałe zakłady trudniące się produkcją dysponują zazwyczaj zaawansowanymi urządzeniami, nierzadko o skomplikowanej zasadzie działania. Zasady obsługiwania tego rodzaju urządzeń wymagają określenia zasad, czego dokonuje się w celu wykorzystywania maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem, ale również po to, by zagwarantowane było bezpieczeństwo zatrudnionych osób. W tego rodzaju miejscach pracy realizowane są różnorodne zadania, prowadzące do uzyskania najlepszej jakości produkowanych elementów. Należą do nich między innymi tak zwane badania nieniszczące, stosowane przykładowo do kontrolowania trwałości zespawanych elementów.