Lean Management czyli w jaki sposób najszybciej podnieść wyniki w firmie

Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne.
szkolenie
Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne.

szkolenie biznesowe
Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com

Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować.Specjaliści w dziedzinie zarządzania jakością opracowali system zarządzania jakości, polegający na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard operacji, system six sigma (http://abk.pl/oferta/six-sigma/six-sigma-black-belt/) dąży do minimalizacji tego czynnika. Menadżerowie dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu. Do takiej pracy potrzeba z kolei dużej liczby konkretnych zdolności. Część z nich niektórzy ludzie posiadają z natury, są to bowiem takie przymioty jak umiejętności przywódcze, zrozumienie dla innych i skuteczność w połączeniu z elastycznością.

Duża liczba umiejętności jednak wymaga długotrwałego wdrażania i nauki. Do tego celu stworzono więc szkolenia menedżerskie. Jednym z poziomów takiej edukacji jest zdobycie poziomu zwanego Green Belt – http://abk.pl/oferta/six-sigma/six-sigma-green-belt/. Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość ze zmniejszonymi kosztami. Łączy się to ze stałym usprawnianiem procesów w produkcji, motywowaniem pracowników i grupą pozostałych elementów mających wpływ na jakość produkcji w spółce. W małej firmie wystarczy profesjonalny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić sporo osób, o tyle znalezienie pracownika nadającego się do zarządzania jakością w dużej firmie jest trudnym zadaniem.

Nie jest bowiem wykonalne efektywne nadzorowanie wszystkich czynności w każdym oddziale przedsiębiorstwa. W tego rodzaju okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne. Jak się bowiem okazuje, wszystkie elementy powodujące pogorszenie jakości w przedsiębiorstwie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować. Warto wiedzie, że wprowadzenie tej koncepcji jest korzystne, jak zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez redukcję kosztów oraz zwiększenie wydajności pracy. Jeśli koncepcja jest zastosowana prawidłowo, wówczas można również liczyć na zwiększenie poczucia zadowolenia pracowników, przede wszystkim dzięki skuteczniejszej komunikacji między przełożonym a podwładnym. Pracownik, który jest odpowiednio zmotywowany, będzie się utożsamiał z sukcesami całej organizacji. Specjaliści w zakresie zarządzania jakością opracowali system do takiego zarządzania, opierający się na metodach statystycznych.

Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma obrazuje liczbę możliwych błędów na miliard czynności, system six sigma dąży do minimalizacji tego czynnika – http://abk.pl/oferta/six-sigma/six-sigma-green-belt/. Specjaliści od zarządzania dużych przedsiębiorstw i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, na którym zyskują zdolność do statystycznego przewidywania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez uczestnika właściwego certyfikatu. Poszczególne stopnie tej metody oznaczane są analogicznie jak w sportach walki – za pomocą kolorowych pasów. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w statystyczne sposoby zarządzania jakością jest skończone szkolenie black belt. Najniższym poziomem wtajemniczenia jest otrzymanie białego pasa, kolejny jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych firm z sukcesami korzysta z tego sposobu zarządzania jakością, niektóre z nich czynią to już od bardzo wielu lat. W tego rodzaju spółkach zatruudnionych jest wielu specjalistów mających certyfikaty rozmaitego stopnia.